Salg af ejendom fra dødsbo

Har afdøde ejet en fast ejendom, skal arvingerne tage stilling til, hvad der skal ske med den. Spørgsmålet er, om den skal sælges, eller om en arving eventuelt skal have den udlagt til sig.

En fast ejendom kan almindeligvis sælges af dødsboet uden ansvar for arvingerne, men det er alligevel tilrådeligt at få udarbejdet en tilstandsrapport. Det giver køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring og vil måske af denne grund kunne lette salget af ejendommen.

Frist for salg
Et dødsbo udlagt til privat skifte skal afsluttes inden for 12 måneder efter dødsfaldet. Det betyder også, at fast ejendom skal være afhændet inden denne dag. Er det imidlertid ikke lykkedes arvingerne at sælge den faste ejendom inden udløbet af fristen, overgår boet til bobestyrerbehandling, hvor fristen for boets afslutning forlænges med endnu 12 måneder. I denne situation må man som arving dels påregne salær til bobestyreren, og dels at ejendommen ofte må udbydes til en lavere pris end forudsat.

Arvingerne overtager ejendommen
Alternativt kan arvingerne i stedet vælge at udtage ejendommen af boet og selv søge at sælge den. I denne situation overgår ejerskabet af ejendommen til en eller flere af arvingerne, og følgelig gælder der hverken tidsfrister eller begrænsninger i salgsprisen. Omvendt er der risiko for at værdien af ejendommen i boopgørelsen er sat højere, end hvad det egentlig lykkes at sælge ejendommen for. I denne situation pålægges boet at betale boafgift af en værdi, der faktisk ikke realiseres – nemlig forskellen mellem vurderingen og den lavere salgspris efter arvingens overtagelse. Lykkes det omvendt en arving at sælge ejendommen til en højere værdi end værdiansættelsen, beskattes arvingen af avancen.