Boopgørelse

Boopgørelsen er den endelige opgørelse over boets aktiver og passiver samt indtægter og udgifter pr. skæringsdatoen. Skæringsdatoen er den dag, hvor boet endeligt afsluttes. Er der tale om et privat skifte, må skæringsdagen senest ligge 12 måneder efter dødsfaldet.

Boopgørelsen skal underskives af alle arvingerne, eller eventuelt blot af den person, der har skiftefuldmagt. Herefter indsendes den til SKAT og til Skifteretten inden for en frist på tre måneder fra skæringsdagen.