Bobestyrer salær / pris

Priseksempel 1

19.500 kr inkl. moms

Ingen fast ejendom

Bankkonti

Almindeligt Indbo

Samlet værdi af dødsboet op til 1 mio. kr.

Priseksempel 2

35.000 kr inkl. moms

En ejerbolig

Bankkonti

Værdipapirer

Ordinært indbo

Samlet værdi op til 2 mio. kr.

Kontakt os uforpligtende såfremt du ønsker et tilbud på professionel behandling af dødsbo.

Fradrag for advokatens salær

Udgifter til advokatbistand, herunder et bobestyrerhonorar, er en fradragsberettiget omkostning i dødsboet. Beregning af eventuel boafgift foretages derfor først efter fradrag af advokatsalæret.

 Skifteafgiften:

Afsluttes et dødsbo uden egentlig bobehandling ved boudlæg, ægtefælleudlæg eller uskiftet bo, betales en skifteafgift på 500 kr. Beløbet betales ved boets udlevering fra skifteretten.

Overtages et bo til privat skifte eller behandling ved bobestyrer, betales ved boets udlevering en grundafgift på 2.500 kr. Såfremt bobeholdningen i den endelige boopgørelse udgør mere end kr. 1 million, skal der i begge betales yderligere en skifteafgift på 6.500 kr.

Herudover skal der betales udgift til indrykning af proklama i Statstidende med et mindre beløb, ca. 200 kr.