Arveafgift / Boafgift

Boafgift og arveafgift er synonymer, og de dækker over den afgift, som pålægges alt hvad der falder i arv. Udtager man som arving værdipapirer, fast ejendom eller lignende, beregnes boafgiften på baggrund af genstandens værdi. Afgørende for boafgiftens størrelse er dels dødsboets samlede værdi, dels om arvtager er en del af afdødes nærmeste familie eller ej.

Man bruger ofte udtrykket, at arvinger betaler arveafgift. Teknisk set bliver denne dog betalt af dødsboet, da den fratrækkes arven inden den bliver udbetalt til arvingerne.

Bundfradrag

Der skal betales boafgift af arv i det omfang, boets samlede størrelse overstiger et årligt reguleret bundfradrag. Sker dødsfaldet i år 2016, udgør bundfradraget 276.600 kr. Hvis den samlede værdi af dødsboet ikke overstiger denne grænse, skal der ikke svares boafgift af arven, uanset hvilken relation arvtageren måtte have til afdøde.

Skal arven fordeles efter en person som har siddet i uskiftet bo, beregnes bundfradraget fra begge de nu afdøde ægtefæller. Det vil sige et samlet bundfradrag i det samlede bo på 553.200 kr., såfremt den længstlevende ægtefælle afgår ved døden i 2016.

Den nærmeste familie – 15%

Er man nærmeste familie til en afdød, er boafgiften 15% for den del af arven, der overstiger arvingens andel af bundfradraget i boet. Nærmeste familie dækker over børn, adoptivbørn og stedbørn og børnenes efterkommere samt afdødes forældre. Børn, adoptivbørn og stedbørns ægtefæller samt afdødes plejebørn, som har boet sammen med afdøde i en sammenhængende periode på mindst fem år, er også omfattet. Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, og en samlever med hvem afdøde har haft fælles bopæl i mindst to år forud for dødsfaldet, tilhører også gruppen for hvem boafgiften er 15%. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er arveret for en samlever, med mindre den afdøde har bestemt det i sit testamente. Ægtefæller er helt uden for systemet og skal slet ikke betale boafgift. I modsætning til samlevere har ægtefæller arveret efter loven, uden at afdøde eksplicit behøver bestemme det i et testamente.

Uden for den nærmeste familie – 15% + 25%

Alle de der ikke tilhører afdødes nærmeste familie skal betale boafgift på 15% plus en tillægsboafgift på 25%. Det giver en effektiv skattesats på 36,25%. Både personer helt uden familiemæssige relationer til afdøde samt afdødes fjernere familie som bedsteforældre, søskende, fætre/kusiner mv. skal således betale denne tillægsboafgift.

(Beregningseksempler herunder)

 

 

 

 

Eksempel 1: afdøde efterlader sig 1 mio. kr. til ligelig fordeling mellem sine børn

Samlet arvebeholdning i dødsboet kr.1.000.000,00
Bundfradrag276.600,00
Grundlag for beregning af boafgift723.400,00
Boafgift 15% af 723.400108.510,00
Arv til fordeling mellem børn
1.000.000 – 108.510
891.490,00

Eksempel 2: afdøde har siddet i uskiftet bo og efterlader sig 1 mio. kr. til ligelig fordeling mellem sine børn

Samlet arvebeholdning i dødsboet kr.1.000.000,00
Dobbelt bundfradrag 2 x 276.600 kr.553.200,00
Grundlag for beregning af boafgift446.800,00
Boafgift 15% af 446.80067.020,00
Arv til fordeling mellem børn
1.000.000 – 67.020
932.980,00

Eksempel 3: afdøde efterlader sig 1 mio. kr. til sin søster

Samlet arvebeholdning i dødsboet kr.1.000.000,00
Bundfradrag276.600,00
Grundlag for beregning af boafgift723.400,00
Boafgift 15% af 723.400108.510,00
Grundlag for beregning af tillægsboafgift891.490,00
Tillægsboafgift 25% af 891.490 222.873,00
Samlet boafgift 331.383,00
Arv til søsteren668.618,00

Eksempel 4: afdøde efterlader sig 1 mio. kr. til fordeling med 200.000 kr. til sin søster og 800.000 kr. til sine børn

Samlet arvebeholdning i dødsboet kr.1.000.000,00
Bundfradrag276.600,00
Grundlag for beregning af boafgift723.400,00
Boafgift 15% af 723.400108.510,00
Søsteren
Søsterens andel af arven200.000,00
Søsterens andel af boafgiften
200.000/1.000.000 x 108.510
21.702,00
Grundlag for beregning af tillægsboafgift178.298,00
Tillægsboafgift 25% af 178.29844.575,00
Arv til søsteren133.724,00
Børnene
Børnenes andel af arven800.000,00
Børnenes andel af boafgiften
800.000/1.000.000 x 108.510
86.808,00
Arv til børnene713.192,00