Åbningsstatus

En åbningsstatus er en opgørelse over den afdødes aktiver og passiver pr. dagen for dødsfaldet. Den er således ingen endelige opgørelse, men giver et overblik over boet og en indikation af, hvordan den endelige boopgørelse kommer til at se ud – herunder også om boet er insolvent og følgelig skal tages under behandling af en bobestyrer.

Skiftes boet privat, skal åbningsstatus indsendes til Skifteretten senest seks måneder efter dødsfaldet. I et bobestyrerbo vil bobestyreren almindeligvis står for udarbejdelsen af åbningsstatussen.